Gemeente

Losser kan meer gebruik maken van subsidiemogelijkheden

Subsidie

Er zijn veel mensen met goede ideeën en plannen voor de toekomst. Maar subsidies daarvoor blijven vaak liggen.

Er zijn veel particulieren, bedrijven, instellingen of verenigingen met goede ideeën en plannen voor de toekomst. Vaak worden bepaalde activiteiten, die de samenleving als geheel meerwaarde kunnen opleveren, financieel ondersteund. Voorbeelden zijn: vrijwilligerswerk, cultuur, noaberschap of gezondheid.

Uit ervaringen van de laatste jaren menen wij van Hallo-Losser dat er veel subsidiemogelijkheden in Losser blijven liggen. Om dit te verbeteren, willen wij het initiatief nemen om hier iets aan te doen. We willen een werkgroep oprichten om subsidiegevers en diens mogelijkheden te inventariseren. Tevens willen wij hulp aanbieden over hoe subsidieaanvragen ingediend kunnen worden.

Mochten er al gelijkwaardige initiatieven in Losser zijn laat ons dit weten! “Samen staan we immers sterker” “Samen voor Losser door Losser”. We schatten in dat deze werkgroep circa zes maal per jaar bij elkaar komt. Goed te melden is dat zich reeds twee vrijwilligers als lid van de werkgroep hebben aangemeld, namelijk Stien Meijerink en Cor Lubach.

Is deze werkgroep iets voor u? Meld u dan voor 20 maart aan via info@hallolosser.nl,met de vermelding “werkgroep subsidies”. U wordt daarna vrijblijvend uitgenodigd om de eerste bijeenkomst bij te wonen.

Vensters: 
afbeelding van Rob Wegdam

Door: Rob Wegdam

Mijn naam is Rob Wegdam. Samen met mijn vrouw woon ik na ruim 47 jaar in Losser te hebben gewoond nu in Enschede. Na mijn werkzame leven ben ik mij gaan inzetten voor onze gemeenschap. Een van die activiteiten is Hallo Losser. Ik geloof namelijk dat goed communiceren de smeerolie is