Nieuws & Agenda

Bijeenkomst Groene Loper Losser Oldenzaal

Op woensdagavond 13 februari bezochten  zo’n 40 mensen de inspiratieavond van de Groene Loper Losser-Oldenzaal met op het programma de onderwerpen ‘vergroenen van je straat’ en ‘omgaan met veranderend klimaat’.

Inwoners van Oldenzaal en Losser hebben hun groene ideeën gedeeld. Zo heeft  Wilbert Kallenberg (IVN) de interactieve wandelapp van het IVN gedemonstreerd met routes en leuke weetjes voor onderweg (gratis via je appstore)  en heeft Ken Beimer zijn ideeën voor een kindermoestuin uit de doeken gedaan. Ken zoekt trouwens nog enthousiastelingen in Oldenzaal om mee te denken en te doen.

Vincent Piscart (bijenvereniging  ) had een boeiend verhaal over het belang van biodiversiteit  voor dieren in het algemeen en bijen in het bijzonder. Hiervoor wordt weer de actie “Bloemenlint” uitgerold. Inwoners van de gemeenten   Losser, Oldenzaal en Dinkelland kunnen gratis bloemenzaad in de tuin zaaien of met de buurt een groenstrook voorzien van prachtige bloemen.  Informatie hierover via de Groene Loper Losser-Oldenzaal of de Höfte.

Door Jeroen Buitenweg  (Waterschap Vechtstromen) werd de rol van het waterschap en het belang van maatregelen met betrekking tot waterberging bij zware regenbuien uitgelegd. . Onderzoek laat zien dat ons klimaat de laatste decennia verandert met extreme weersomstandigheden zoals heftige regenbuien en wellicht warmere drogere zomers.

Met een watertafel kon Jeroen heel goed inzichtelijk maken hoe de  gemeenten en hun inwoners hierop kunnen inspelen . Hierbij kun je dan denken aan maatregelen als het afkoppelen van regenwater en het vergroenen van  tuin en straat. Begroeiing vormt namelijk een natuurlijke buffer voor veel water.

De Groene Loper Losser-Oldenzaal stimuleert en ondersteunt “groene initiatieven” die een positieve bijdrage leveren aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. Wil je op de hoogte blijven van de acties vanuit de Groene Loper like dan de pagina op Facebook .

Burgers met een groen idee kunnen contact opnemen via groeneloperlosseroldenzaal@gmail.com.

Op woensdagavond 13 februari bezochten  zo’n 40 mensen de inspiratieavond van de Groene Loper Losser-Oldenzaal met op het programma de onderwerpen ‘vergroenen van je straat’ en ‘omgaan met veranderend klimaat’.

Inwoners van Oldenzaal en Losser hebben hun groene ideeën gedeeld. Zo heeft  Wilbert Kallenberg (IVN) de interactieve wandelapp van het IVN gedemonstreerd met routes en leuke weetjes voor onderweg (gratis via je appstore)  en heeft Ken Beimer zijn ideeën voor een kindermoestuin uit de doeken gedaan. Ken zoekt trouwens nog enthousiastelingen in Oldenzaal om mee te denken en te doen.

Vincent Piscart (bijenvereniging  ) had een boeiend verhaal over het belang van biodiversiteit  voor dieren in het algemeen en bijen in het bijzonder. Hiervoor wordt weer de actie “Bloemenlint” uitgerold. Inwoners van de gemeenten   Losser, Oldenzaal en Dinkelland kunnen gratis bloemenzaad in de tuin zaaien of met de buurt een groenstrook voorzien van prachtige bloemen.  Informatie hierover via de Groene Loper Losser-Oldenzaal of de Höfte.

Door Jeroen Buitenweg  (Waterschap Vechtstromen) werd de rol van het waterschap en het belang van maatregelen met betrekking tot waterberging bij zware regenbuien uitgelegd. . Onderzoek laat zien dat ons klimaat de laatste decennia verandert met extreme weersomstandigheden zoals heftige regenbuien en wellicht warmere drogere zomers.

Met een watertafel kon Jeroen heel goed inzichtelijk maken hoe de  gemeenten en hun inwoners hierop kunnen inspelen . Hierbij kun je dan denken aan maatregelen als het afkoppelen van regenwater en het vergroenen van  tuin en straat. Begroeiing vormt namelijk een natuurlijke buffer voor veel water.

De Groene Loper Losser-Oldenzaal stimuleert en ondersteunt “groene initiatieven” die een positieve bijdrage leveren aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. Wil je op de hoogte blijven van de acties vanuit de Groene Loper like dan de pagina op Facebook .

Burgers met een groen idee kunnen contact opnemen via groeneloperlosseroldenzaal@gmail.com.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.