Nieuws & Agenda

Ben Suelmannpad

Vrijdagmiddag 18 november vond de opening van het Ben Suelmannpad in het Arboretum in de Lutte plaats. Burgemeester Michael Sijbom sprak de toehoorders toe. Zijn volledige speech is in de artikel te lezen. Bij de onthulling van het naambord van het pad werd hij bijgestaan door de echtgenote van Ben Suelmann die vorig jaar is overleden en diens kleinkinderen Quint en Nore.

Speech Michael Sijbom

Ben Suelmann volgens mensen die hem kenden was een geweldig mens. Altijd goed geluimd, altijd zoekend naar oplossingen. Ben zocht nooit het conflict, maar was altijd op zoek naar overeenstemming. Hij vocht voor de mensen aan wie hij leiding mocht geven, hij stond altijd voor hen klaar, liet ze nooit vallen. Ben had hart voor de zaak, toonde een geweldige inzet, was loyaal.

Daarom verdient hij het dat we hem eren door dit pad zijn naam te geven, waardoor we hem nooit zullen vergeten. Ben Suelmann, geboren op 14 maart 1947 in Emmen.
Oudste van vier broers: Herman, Willem en Henk. Familie Suelmann verhuisde in 1955 van Emmen naar Oldenzaal. Ben trouwde in 1974 getrouwd met zijn Siny en samen kregen ze twee kinderen Benno en René. Helaas overleed hij nog geen jaar geleden, op 30 december 2015. Ben Suelmann, in zijn werkzame leven gewerkt bij het recreatieschap Twente, al vanaf 1972. In zijn eentje te werk gesteld op het in aanleg zijnde recreatiepark Het Hulsbeek, 200 ha groot.

Per 1 januari 1974 assistent beheerder van het recreatiepark Het Hulsbeek. Met ingang van 15 september 1979 beheerder “kleine recreatieve voorzieningen”. Naast het arboretum Poort Bulten behoorden ook parkeer – picknickplaatsen in Diepenheim, Haaksbergen en Markelo en een visvijver met vrije open speelruimte in Tubbergen tot deze kleine voorzieningen.

Toen in 1984 de onlangs ook overleden heer Straatsma zijn werkzaamheden als opzichter voor het onderhoud van de recreatieve fietspaden in Twente beëindigde, nam Ben Suelmann deze over. Zo kreeg Ben een dubbelfunctie: beheerder kleine recreatieve voorzieningen en opzichter fietspaden. Dit was zijn derde functie in Twente op recreatief gebied. Van de kleine recreatieve voorzieningen bleef uiteindelijk alleen het arboretum Poort Bulten over. Het arboretum was het paradepaardje van de Twentse recreatie projecten en nu eigendom van Natuurmonumenten.

Een prachtige parel in onze schatkamer van Twente! Met zo’n 100.000 bezoekers op jaarbasis, een unieke uitstraling in alle vier jaargetijden, een perfecte onderhoudssituatie door Groenbouw onder leiding van Ben Suelmann, was het een genoegen om met gasten het arboretum Poort Bulten te bezoeken. Ben Suelmann deed echter meer dan toezicht houden op het onderhoud van de fietspaden in Twente. Hij deed meer dan leiding geven aan de medewerkers van Groenbouw op het arboretum. Ben zocht en vond altijd mogelijkheden voor verbeteringen, voor uitbreidingen, hij was innovatief, nam initiatieven, zorgde er bv. voor dat de hele bebording van de fietsroutes en later van knooppuntroutes door de Regio Twente, dus door zijn onderhoudsmensen, werd verzorgd. Hij kende alle fietspaadjes in heel Twente, wist steeds opnieuw fietspaden op het Provinciale Raamplan Fietspaden te krijgen, waardoor ze voor de provincie subsidiabel werden.

Hij kende ook alle bomen en struiken hier op het arboretum, zowel met de wetenschappelijke als met de populaire Nederlandse naam. Hij was betrokken bij de aanleg van het poelenlandschap hier aansluitend aan de westzijde van het arboretum, enz., enz. Tot slot was Ben de initiator van de aanleg van het fietspad tussen het arboretum en de spoorlijn, doorlopend naar de Boerskotten en de Vleerderhoek, het fietspad dat ooit door zijn medewerkers op ludieke wijze het Ben Suelmannpad werd gedoopt en dat nu dus officieel die naam mag dragen. Kortom: Voor wat hij deed en wie hij was is het terecht om hier officieel dit pad te benoemen. Naar Ben Suelmann!

 

 

Vrijdagmiddag 18 november vond de opening van het Ben Suelmannpad in het Arboretum in de Lutte plaats. Burgemeester Michael Sijbom sprak de toehoorders toe. Zijn volledige speech is in de artikel te lezen. Bij de onthulling van het naambord van het pad werd hij bijgestaan door de echtgenote van Ben Suelmann die vorig jaar is overleden en diens kleinkinderen Quint en Nore.

Speech Michael Sijbom

Ben Suelmann volgens mensen die hem kenden was een geweldig mens. Altijd goed geluimd, altijd zoekend naar oplossingen. Ben zocht nooit het conflict, maar was altijd op zoek naar overeenstemming. Hij vocht voor de mensen aan wie hij leiding mocht geven, hij stond altijd voor hen klaar, liet ze nooit vallen. Ben had hart voor de zaak, toonde een geweldige inzet, was loyaal.

Daarom verdient hij het dat we hem eren door dit pad zijn naam te geven, waardoor we hem nooit zullen vergeten. Ben Suelmann, geboren op 14 maart 1947 in Emmen.
Oudste van vier broers: Herman, Willem en Henk. Familie Suelmann verhuisde in 1955 van Emmen naar Oldenzaal. Ben trouwde in 1974 getrouwd met zijn Siny en samen kregen ze twee kinderen Benno en René. Helaas overleed hij nog geen jaar geleden, op 30 december 2015. Ben Suelmann, in zijn werkzame leven gewerkt bij het recreatieschap Twente, al vanaf 1972. In zijn eentje te werk gesteld op het in aanleg zijnde recreatiepark Het Hulsbeek, 200 ha groot.

Per 1 januari 1974 assistent beheerder van het recreatiepark Het Hulsbeek. Met ingang van 15 september 1979 beheerder “kleine recreatieve voorzieningen”. Naast het arboretum Poort Bulten behoorden ook parkeer – picknickplaatsen in Diepenheim, Haaksbergen en Markelo en een visvijver met vrije open speelruimte in Tubbergen tot deze kleine voorzieningen.

Toen in 1984 de onlangs ook overleden heer Straatsma zijn werkzaamheden als opzichter voor het onderhoud van de recreatieve fietspaden in Twente beëindigde, nam Ben Suelmann deze over. Zo kreeg Ben een dubbelfunctie: beheerder kleine recreatieve voorzieningen en opzichter fietspaden. Dit was zijn derde functie in Twente op recreatief gebied. Van de kleine recreatieve voorzieningen bleef uiteindelijk alleen het arboretum Poort Bulten over. Het arboretum was het paradepaardje van de Twentse recreatie projecten en nu eigendom van Natuurmonumenten.

Een prachtige parel in onze schatkamer van Twente! Met zo’n 100.000 bezoekers op jaarbasis, een unieke uitstraling in alle vier jaargetijden, een perfecte onderhoudssituatie door Groenbouw onder leiding van Ben Suelmann, was het een genoegen om met gasten het arboretum Poort Bulten te bezoeken. Ben Suelmann deed echter meer dan toezicht houden op het onderhoud van de fietspaden in Twente. Hij deed meer dan leiding geven aan de medewerkers van Groenbouw op het arboretum. Ben zocht en vond altijd mogelijkheden voor verbeteringen, voor uitbreidingen, hij was innovatief, nam initiatieven, zorgde er bv. voor dat de hele bebording van de fietsroutes en later van knooppuntroutes door de Regio Twente, dus door zijn onderhoudsmensen, werd verzorgd. Hij kende alle fietspaadjes in heel Twente, wist steeds opnieuw fietspaden op het Provinciale Raamplan Fietspaden te krijgen, waardoor ze voor de provincie subsidiabel werden.

Hij kende ook alle bomen en struiken hier op het arboretum, zowel met de wetenschappelijke als met de populaire Nederlandse naam. Hij was betrokken bij de aanleg van het poelenlandschap hier aansluitend aan de westzijde van het arboretum, enz., enz. Tot slot was Ben de initiator van de aanleg van het fietspad tussen het arboretum en de spoorlijn, doorlopend naar de Boerskotten en de Vleerderhoek, het fietspad dat ooit door zijn medewerkers op ludieke wijze het Ben Suelmannpad werd gedoopt en dat nu dus officieel die naam mag dragen. Kortom: Voor wat hij deed en wie hij was is het terecht om hier officieel dit pad te benoemen. Naar Ben Suelmann!

 

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.