Agenda

Oud Papier

zaterdag 14 juli 2018 09:00

Oud Papier inzamelactie Muziekvereniging Concordia Overdinkel

De leden van Muziekvereniging Concordia Overdinkel zamelen zaterdag 14 juli weer het oud papier in. Zij beginnen hiermee om 9.00 uur. De aanbieder worden vriendelijk verzocht om het oud papier goed te verpakt en op tijd aan de straat te zetten.

Ook wordt het zeer op prijs gesteld dat het papier zoveel mogelijk bij elkaar wordt gezet, bijvoorkeur bij de rode tegel om alles zo vroeg mogelijk van de straat te kunnen verwijderen.

Het papier kan ook naar het oude terrein van ‘’Saksenstal Game’’ aan de Hoofdstraat worden gebracht, waar de containers staan opgesteld. Dit is mogelijk tot 12.00 uur. Na dit tijdstip is er niemand meer aanwezig en kan er geen papier meer worden aangeboden.